วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 หัวข้อ “อบจ. กับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดกระบี่” เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในจังหวัดกระบี่ให้แข็งแรงสมบูรณ์ และส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดกระบี่ให้เจริญก้าวหน้าและมีมาตรฐานที่ดีขึ้น โดยนายโสภณ พานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ให้ร่วมแถลงข่าวโครงการดังกล่าว โดยมี นายสมเกียรติ กิตติธรกุล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และสื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

กระบี่เปิดงานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดกระบี่


วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 หัวข้อ “อบจ. กับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดกระบี่” เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในจังหวัดกระบี่ให้แข็งแรงสมบูรณ์ และส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดกระบี่ให้เจริญก้าวหน้าและมีมาตรฐานที่ดีขึ้น โดยนายโสภณ พานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ให้ร่วมแถลงข่าวโครงการดังกล่าว โดยมี นายสมเกียรติ กิตติธรกุล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และสื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com