พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีเปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติฯ "ถนนเขาพนมเบญจา" อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามโครงการ "หนึ่งจังหวัด หนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ" มีผู้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดบนนถนนเขาพนมเบญจา จำนวนประมาณ 1,200 คน จาก 28 หมู่บ้าน...
วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

(ชมคลป) กระบี่เปิดถนนเฉลิมพระเกียรติฯ "ถนนเขาพนมเบญจา"


พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีเปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติฯ "ถนนเขาพนมเบญจา" อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามโครงการ "หนึ่งจังหวัด หนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ" มีผู้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดบนนถนนเขาพนมเบญจา จำนวนประมาณ 1,200 คน จาก 28 หมู่บ้าน...
วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com