วันนี้ (24 ก.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายคลองท่อมร่วมใจ “คลองท่อมร่วมใจเกมส์ ครั้งที่ 3” โดยมีนายสัมภาส บุษย์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบานทุ่งเสม็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนักกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ในเขตตำบลห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อชาย เปตอง และกรีฑา...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายคลองท่อมร่วมใจ “คลองท่อมร่วมใจเกมส์ ครั้งที่ 3”


วันนี้ (24 ก.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายคลองท่อมร่วมใจ “คลองท่อมร่วมใจเกมส์ ครั้งที่ 3” โดยมีนายสัมภาส บุษย์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบานทุ่งเสม็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนักกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ในเขตตำบลห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อชาย เปตอง และกรีฑา...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com