เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นำ คณะ ส.ส.กระบี่ และคณะ ส.ส.ภาคใต้ พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย นายสาคร เกี่ยวข้อง , นายสุชีน เอ้งฉ้วน อดีต ส.ส.กระบี่ , น.ส.พิมพ์ระพี พันธุ์วิชาติกุล กรรมการบริหารพรรคฯ , นายเทพไท เสนพงศ์ , นายชินวรณ์ บุญเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช , นางสุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง , นายภีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี , นายทศพร - นางอัญชลี วานิช เทพบุตร , นายเรวัติ อารีย์รอบ อดีต ส.ส.ภูเก็ต , นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา และนายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้สมัคร ส.ส.ยะลา เดินทางลงพื้นที่ อ.เมือง , อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อพบปะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และกลุ่มแกนนำผู้ประกอบการปาล์มน้ำมัน ซึ่งประสบปัญหาราคาตกต่ำในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยมี นายพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล อดีต ส.ส.อาวุโส ของพรรค นายชวน ภูเก้าล้วน นางสาวัน ตันพร้อมด้วยชาวกระบี่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

กระบี่คึกคักชาวสวนปาล์มถูกใจ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่พบปะ รับฟังปัญหาปาล์มราคาต่ำ


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นำ คณะ ส.ส.กระบี่ และคณะ ส.ส.ภาคใต้ พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย นายสาคร เกี่ยวข้อง , นายสุชีน เอ้งฉ้วน อดีต ส.ส.กระบี่ , น.ส.พิมพ์ระพี พันธุ์วิชาติกุล กรรมการบริหารพรรคฯ , นายเทพไท เสนพงศ์ , นายชินวรณ์ บุญเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช , นางสุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง , นายภีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี , นายทศพร - นางอัญชลี วานิช เทพบุตร , นายเรวัติ อารีย์รอบ อดีต ส.ส.ภูเก็ต , นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา และนายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้สมัคร ส.ส.ยะลา เดินทางลงพื้นที่ อ.เมือง , อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อพบปะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และกลุ่มแกนนำผู้ประกอบการปาล์มน้ำมัน ซึ่งประสบปัญหาราคาตกต่ำในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยมี นายพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล อดีต ส.ส.อาวุโส ของพรรค นายชวน ภูเก้าล้วน นางสาวัน ตันพร้อมด้วยชาวกระบี่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com