มินิฮาล์ฟมาราธอน 2019 โรงพยาบาลกระบี่ครั้งที่ 2 รายได้เพื่อจัด หาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ประชาชนและนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 4,000คน รองผู้ว่าฯสมควร ร่วมวิ่ง 21 กม.

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 5.15 น. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จุดสตาร์ท และจะเป็นจุดเข้าเส้นชัย ในการแข่งขันมินิฮาล์ฟมาราธอน 2019 ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อจัดหารายได้ จัดซื้ออุบปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลกระบี่ที่ยังขาดแคลน โดยนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ได้ร่วมกับ ผู้บริหาร ข้าราชการ โรงพยาบาลกระบี่ ประชาชนและนักวิ่ง ทั้งในและต่างจังหวัด จำนวน กว่า 4000 คน ที่เข้าร่วมวิ่ง ในระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวนกว่า 3000คน คน ระยะทาง 10 กิโลเมตรกว่า 1,500 คนและระยะทาง 21 กิโลเมตรจำนวนกว่า 700 คน ได้ร่วมกัน ออกกำลังกายเป็นการอบอุ่นร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพ ก่อนที่จะ วิ่งไปตามระยะเส้นทางต่างๆ


จากนั้นเวลา 05.30 น นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง และร่วมวิ่งในระยะทาง 21 กม. ด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมมินิฮาล์ฟมาราธอน 2019 ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อหารายได้ เพิ่มเติมจากครั้งที่ 1 ในการจัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ยังขาดแคลน นอกจากนี้ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ยังจัดให้มี การทอดผ้าป่า เพื่อการกุศล สมทบทุน เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลกระบี่ อีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับรายได้ จากการจำหน่ายเสื้อ และการทอดผ้าป่าจะมีการสรุป กันอีกครั้ง ทั้งนี้คาดว่า เบื้องต้น ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท...


วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

นักวิ่งเข้าร่วมกว่า 4,000 คนเข้าร่วมมินิฮาล์ฟมาราธอน 2019 โรงพยาบาลกระบี่ครั้งที่ 2


มินิฮาล์ฟมาราธอน 2019 โรงพยาบาลกระบี่ครั้งที่ 2 รายได้เพื่อจัด หาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ประชาชนและนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 4,000คน รองผู้ว่าฯสมควร ร่วมวิ่ง 21 กม.

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 5.15 น. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จุดสตาร์ท และจะเป็นจุดเข้าเส้นชัย ในการแข่งขันมินิฮาล์ฟมาราธอน 2019 ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อจัดหารายได้ จัดซื้ออุบปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลกระบี่ที่ยังขาดแคลน โดยนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ได้ร่วมกับ ผู้บริหาร ข้าราชการ โรงพยาบาลกระบี่ ประชาชนและนักวิ่ง ทั้งในและต่างจังหวัด จำนวน กว่า 4000 คน ที่เข้าร่วมวิ่ง ในระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวนกว่า 3000คน คน ระยะทาง 10 กิโลเมตรกว่า 1,500 คนและระยะทาง 21 กิโลเมตรจำนวนกว่า 700 คน ได้ร่วมกัน ออกกำลังกายเป็นการอบอุ่นร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพ ก่อนที่จะ วิ่งไปตามระยะเส้นทางต่างๆ


จากนั้นเวลา 05.30 น นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง และร่วมวิ่งในระยะทาง 21 กม. ด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมมินิฮาล์ฟมาราธอน 2019 ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อหารายได้ เพิ่มเติมจากครั้งที่ 1 ในการจัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ยังขาดแคลน นอกจากนี้ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ยังจัดให้มี การทอดผ้าป่า เพื่อการกุศล สมทบทุน เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลกระบี่ อีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับรายได้ จากการจำหน่ายเสื้อ และการทอดผ้าป่าจะมีการสรุป กันอีกครั้ง ทั้งนี้คาดว่า เบื้องต้น ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท...


วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com