วันนี้ (2 มิ.ย.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการสภาเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2562 “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย” มีนายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายวิชัย ลิ้มวัฒนากูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษาฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนจากโรงเรียนมัธยมต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ 18 แห่ง รวมจำนวน 126 คนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

อบจ.กระบี่ จัดอบรมโครงการสภาเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2562


วันนี้ (2 มิ.ย.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการสภาเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2562 “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย” มีนายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายวิชัย ลิ้มวัฒนากูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษาฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนจากโรงเรียนมัธยมต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ 18 แห่ง รวมจำนวน 126 คนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com