อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ฟื้นฟู และพัฒนาคลองปกาสัย

วันนี้(3 พ.ค.62) บริเวณวัดปกาสัย นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฟื้นฟู และพัฒนาคลองปกาสัย ด้วยการพัฒนารื้อสิ่งกีดขวางคลองปกาสัย และทำความสะอาดบริเวณลาดวัดปกาสัย โดยมีนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง พร้อมด้วยจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ จากทุกภาคส่วน ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน รวม 300 คน ร่วมกิจกรรม


ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจำนวน 3โครงการประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โครงการ1อำเภอ1ถนนเฉลิมพระเกียรติ และ โครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณให้แก่ชุมชน อำเภอเหนือคลอง จึงได้ร่วมมือกันทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมขึ้นอพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสเงออกถึงความจงรักภักดี และา่วมทำความดีในโอกาสมหามงคลนี้

ภาพข่าว บก.กิ๊บ


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

เหนือคลองจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ฟื้นฟู และพัฒนาคลองปกาสัย


อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ฟื้นฟู และพัฒนาคลองปกาสัย

วันนี้(3 พ.ค.62) บริเวณวัดปกาสัย นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฟื้นฟู และพัฒนาคลองปกาสัย ด้วยการพัฒนารื้อสิ่งกีดขวางคลองปกาสัย และทำความสะอาดบริเวณลาดวัดปกาสัย โดยมีนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง พร้อมด้วยจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ จากทุกภาคส่วน ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน รวม 300 คน ร่วมกิจกรรม


ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจำนวน 3โครงการประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โครงการ1อำเภอ1ถนนเฉลิมพระเกียรติ และ โครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณให้แก่ชุมชน อำเภอเหนือคลอง จึงได้ร่วมมือกันทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมขึ้นอพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสเงออกถึงความจงรักภักดี และา่วมทำความดีในโอกาสมหามงคลนี้

ภาพข่าว บก.กิ๊บ


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com