“เราในฐานะเจ้าของบ้าน”
ข้อสรุปจาก นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในกิจกรรม ลด โลก เลอะ


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว fm104krabinews.com

(คลิป) “เราในฐานะเจ้าของบ้าน” ข้อสรุปจากรอง ผวจ. กระบี่ ในกิจกรรม ลด โลก เลอะ“เราในฐานะเจ้าของบ้าน”
ข้อสรุปจาก นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในกิจกรรม ลด โลก เลอะ


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว fm104krabinews.com