อีกครั้งของภารกิจชาวสื่อท้องถิ่น "กระบี่เซฟตี้ ครั้งที่ 20 ปี 2562 วิทยุรวมการเฉพาะกิจ กระบี่ซฟตี้ปีที่ 11" สวัสดีปีใหม่ 2562 สุขใจ "เมืองสีเขียว เที่ยวปลอดภัย" ภารกิจชาวสื่อท้องถิ่นทุกแขนง ร่วมแรงร่วมใจรณรงค์ลดอุบัติเหตุในข่วงเทศกาลปีใหม่

31ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562
เริ่มตั้งแต่ 08.00-22.00 น.

ร่วมแรงร่วมพลังโยงใยเครือข่ายทั่วทั้งจังหวัดกระบี่,ฝั่งอันดามัน และภาคีเครือข่าย
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

กระบี่เซฟตี้ ครั้งที่ 20 ปี 2562 วิทยุรวมการเฉพาะกิจ สวัสดีปีใหม่ สุขใจ "เมืองสีเขียว เที่ยวปลอดภัย"


อีกครั้งของภารกิจชาวสื่อท้องถิ่น "กระบี่เซฟตี้ ครั้งที่ 20 ปี 2562 วิทยุรวมการเฉพาะกิจ กระบี่ซฟตี้ปีที่ 11" สวัสดีปีใหม่ 2562 สุขใจ "เมืองสีเขียว เที่ยวปลอดภัย" ภารกิจชาวสื่อท้องถิ่นทุกแขนง ร่วมแรงร่วมใจรณรงค์ลดอุบัติเหตุในข่วงเทศกาลปีใหม่

31ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562
เริ่มตั้งแต่ 08.00-22.00 น.

ร่วมแรงร่วมพลังโยงใยเครือข่ายทั่วทั้งจังหวัดกระบี่,ฝั่งอันดามัน และภาคีเครือข่าย
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com