วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม”วันสตรีไทย” ประจำปี 2562 โดยมี นางลลิดา พันธุ์วิชาติกุล ประธาน กพสจ.กระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท อ.เมืองกระบี่
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ และทีมงาน พช.กระบี่ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดหลายภาคส่วน มีสตรีจากทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 800 คน


วันสตรีไทยถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้างานมากขึ้น รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติ สตรีไทยในยุคปัจจุบัน จึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

กระบี่จัดกิจกรรม”วันสตรีไทย” ประจำปี 2562วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 [1] จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมเป็น "วันสตรีไทย" ของทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว


ซึ่งทุกวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการประกาศถึงเกียรติประวัติของสตรีชั้นแนวหน้าของโลกทั้งที่มีชีวิต และที่เสียชีวิตไปแล้ว เช่น ไดอาน่า เจ้าหญิงแห่งเวลส์ แม่ชีเทเรซา แห่งประเทศอินเดีย ประธานาธิบดี เมกาวาตี ซูการ์โนปูตรี แห่งอินโดนีเซีย และนางอองซานซูจี ของพม่าที่เรียกร้องประชาธิปไตยกับประเทศ ส่วนในประเทศไทยมีอยู่หลายท่าน เช่น คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์,คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์,นางปวีณา หงสกุล

วันสตรีไทยถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้างานมากขึ้น รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติ สตรีไทยในยุคปัจจุบัน จึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

(ชมคลิป) วันสตรีไทย 2562 จ.กระบี่ วันที่ 6 สิงหาคม 2562


วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 หัวข้อ “อบจ. กับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดกระบี่” เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในจังหวัดกระบี่ให้แข็งแรงสมบูรณ์ และส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดกระบี่ให้เจริญก้าวหน้าและมีมาตรฐานที่ดีขึ้น โดยนายโสภณ พานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ให้ร่วมแถลงข่าวโครงการดังกล่าว โดยมี นายสมเกียรติ กิตติธรกุล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และสื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

กระบี่เปิดงานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดกระบี่


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแก้วสมุย คอนแวนชั่น 3 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท  อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กสทช.จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุข ให้กับผู้ประกอบการสถานีวิทยุ นักจัดรายการวิทยุ จาก จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.ระนอง จ.ตรัง และ จ.กระบี่ จำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-2สิงหาคม 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและนักจัดรายการวิทยุผลิตรายการวิทยุเพื่อการสาธารณสุขในภูมิทัศน์สื่อยุคดิจิตอลเรดิโอ ออกสู่ประชาชนต่อไป
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

กสทช.เสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุขวันที่ 31 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี ดีเจ. รุ่งทิพย์  จันทร์คง ผู้บริหารสถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.กระบี่ F.M.104 Variety Radio เข้าร่วมสัมมนา การเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุข ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง


เวทีการอบรมการเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุข กสทช. เรียนรู้ฝึกทักษะเพื่อใช้กับวิชาชีพ รับฟังและเก็บเกี่ยวความรู้เรื่องสุขภาพ หลังพิธีเปิดต้อนรับผู้เข้าอบรมแล้วในภาคเช้า 09.30-12.00 น. ได้รับความรู้ใหม่ๆ มากมายจากการบรรยาย “สุขภาพดีไม่มีขาย เรียนรู้ได้ง่าย ร่างกายแข็งแรง”โดย ภก.ภานุโชติ ทองยัง (เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม)...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

ดีเจ. รุ่งทิพย์เข้าร่วมสัมมนา การเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุข


พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีเปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติฯ "ถนนเขาพนมเบญจา" อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามโครงการ "หนึ่งจังหวัด หนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ" มีผู้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดบนนถนนเขาพนมเบญจา จำนวนประมาณ 1,200 คน จาก 28 หมู่บ้าน...
วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

(ชมคลป) กระบี่เปิดถนนเฉลิมพระเกียรติฯ "ถนนเขาพนมเบญจา"


เทศบาลเมืองนาสาร ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร และกิ่งกาชาดนาสาร ประจำปี 2562 เทศกาลผลไม้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ชมขบวนแห่พฤกษชาติ ประกวดธิดาเงาะ นิทรรศการเกษตร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการท่องเที่ยวทัวร์สวนเงาะโรงเรียนและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ การแข่งขันจักรยานยนต์นาสารซุปเปอร์ครอส 2019 และการแข่งขันจักรยานทางเรียบเมืองเงาะไบค์ ปั่นไปชิมไป ชกมวยไทย ระหว่างวันที่ 1 - 12 สิงหาคม 2562 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณริมคลองฉวาง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร และกิ่งกาชาดนาสาร ประจำปี 2562


วันนี้ (24 ก.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายคลองท่อมร่วมใจ “คลองท่อมร่วมใจเกมส์ ครั้งที่ 3” โดยมีนายสัมภาส บุษย์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบานทุ่งเสม็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนักกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ในเขตตำบลห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อชาย เปตอง และกรีฑา...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายคลองท่อมร่วมใจ “คลองท่อมร่วมใจเกมส์ ครั้งที่ 3”


จังหวัดกระบี่ รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน" .. Stop Soil Erosion Save Our Future. จำนวน 30,000 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

วันนี้ (24 ก.ค 62 ) ณ บริเวณสระเก็บน้ำ พื้นที่โครงการนำร่องการบริหารจัดการดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


ณ บ้านบางเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึกเป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่อ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน" นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ โดยมีนายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ กล่าวรายงาน โดยมี ข้าราชการ นักเรียน ประชาชนจิตอาสา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมอดินอาสา เข้าร่วมพิธี

ประธานถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบโล่รางวัลการประกวดผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ เกษตรกรรับรางวัลผลการดำเนินงานโครงการรแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น รางวัลหมอดินระดับดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัด รางวัลการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประจำปี 2562 เกษตรกรรับรางวัลหมอดินอาสาส่งเสริมขยายผลการปลูกดหญ้าแฝกดีเด่น ประจำปี 2562 และนำประชาชนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณ พื้นที่สระเก็บน้ำโตนงการนำร่องการบริหารจัดการดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องที่ คณะครู-นักเรียนจาก โรงเรียนบ้านบางเจริญ และโรงเรียนวัดบางโทง เกษตรกรและประชาชน ร่วมกันรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 30,000 กล้า


ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในการเฉลิมพระเกียรติ โอกาสมหามงคลฯ ครั้งนี้ โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจในการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินทางการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 สนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพบอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

ในการดำเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และสภาพแวดล้อม ให้เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ หมอดินอาสา ได้ตระหนักถึงคุณค่า รู้จักการนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ ในการฟื้นฟู ปรับปรุง ดูแลรักษาดินในพื้นที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

กระบี่รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน"


ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคมนี้ เวลา 18.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมMBI อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บี ได้เชิญสมาชิกไลออนส์กระบี่ร่วมเป็นเกียรติ ในงานฉลองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310B "ไลออน วาทิศ บุณยปราการ" และคณะกรรมบริหารการภาค คณะกรรมการภาค ปีบริหาร 2562-2563...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

ไลออนส์กระบี่ร่วมฉลองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310B


  วันนี้ (19 กค.62) เวลา09.00 -16.00 น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่ายสถานีวิทยุสร้างคนไทยหัวใจฟูภาคใต้ ณ โรงแรมรีเวอร์ฟร้อน จ.กระบี่ โดยมีนักจัดรายการวิทยุและสื่อมวลชนจาก จ.สุราษฎร์ธานี จ.ตรัง จ.พังงา และ จ.กระบี่ เข้าร่วม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาตามโครงการคนไทยหัวใจฟูของเครือข่าย รวมทั้งนำ เสนอโครงการและกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของสื่อวิทยุแต่ละสถานีแต่ละจังหวัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน สื่อวิทยุที่เข้าร่วมมีความมุ่งมั่น ความตั้งใจและให้ความร่วมมืออย่างยอดเยี่ยม คาดว่าโครงการสร้างคนไทยหัวใจฟูประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและขยายเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วในโอกาสต่อไป....

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

(ชมคลิป) คนตัวD มีพลัง พร้อมสร้างสรรค์ให้คนไทยหัวใจฟู


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กรกฏาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075-663340-2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พาณิชย์กระบี่รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง